Salon Ortopedyczno Rehabilitacyjny

Strona główna

Aktywny samorząd

W 2020 roku realizowane będą następujące formy wsparcia w Module I:

OBSZAR A:

- zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Adresatem są osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfukcją narządu ruchu.


W tym zadaniu można otrzymać dofinansowanie na zakup fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej. Wysokość dofinansowania to 6.000,00 zł. przy czym wymagany wkład własny to co najmniej 15% ceny brutto zakupu.

 

OBSZAR C:

- zadanie 1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym przewidziany jest dla osób do 16 roku życia z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności oraz dla osób starszych ze znacznym stopniem niepełnosprawności - z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.

 

Wysokość dofinansowania to 10.000,00 zł., z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 25.000,00 zł przy czym wymagany wkład własny to min. 10% ceny brutto zakupu.

 

- zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Zadanie to jest skierowane do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

 

Wysokość dofinansowania wynosi maksymalnie 3.500,00 zł., z czego na zakup jednego akumulatora nie więcej niż 1.000,00 zł.

 

- zadanie 5: pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka elektrycznego.

Zadanie to obejmuje wszelkiego rodzaju napędy elektryczne:  (w kołach, napędy tylne) oraz dostawki elektryczne.

Jest ono adresowane do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania

 

Wysokość dofinansowania do 7.500,00 zł przy czym wymagany wkład własny to min. 25% ceny brutto zakupu.

 

Składanie wniosku odbywa się tradycyjnie poprzez wypełnienie wniosku i złożenie go w PCPR/MOPS/MOPR lub poprzez stronę internetową za pomocą portalu SOW.

 https://sow.pfron.org.pl/

Skorzystanie z SOW wiąże się z założeniem profilu na portalu. Tutaj możesz zobaczyć jak założyć profil zaufany

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/jst/aktualnosci/page/index.html oraz na filmie https://youtu.be/eUGv4ECjf4I

 

Dodatkowo punktowane jest:

- złożenie wniosku poprzez portal SOW

- zalogowanie się do w/w portalu przy pomocy Profilu Zaufanego

- złożenie wniosku w pierwszym półroczu tego roku.

 

Składanie wniosków trwa do 31 sierpnia b.r.